מזונות ילדים

דמי מזונות ילדים הם אחד הנושאים הרגישים ביותר שעולים במהלך הליכי גירושין. הטיפול בנושא יכול להשפיע רבות על איכות החיים שלאחר הגירושין הן להורים והן לילדים. במאמר זה נספר בקצרה על חיוב מזונות הילדים בישראל ונספק סקירה על האופן שבו הם נקבעים, חשיבותם והאתגרים הפוטנציאליים שעלולים לצוץ.

מזונות ילדים

מהם מזונות ילדים?

דמי מזונות ילדים, לרוב סוגיה שנויה במחלוקת בסכסוכי גירושין, מהווים חלק מהותי מהסכם הגירושין. ככל ומזונות הילדים מוסדרים במסגרת הסכם גירושין אזי סכום המזונות נקבע על ידי ההורים ומשולם בדרך כלל מדי חודש על ידי האב, ומותאם למדד המחירים לצרכן כל שלושה חודשים. התחייבות כספית זו נמשכת עד שהילד או הילדה מגיעים לגיל 18, ולאחר מכן היא מצטמצמת לשליש, ונמשכת עד לסיום שירות החובה בצה"ל או בשירות לאומי.
במקרים בהם ההורים אינם מגיעים להסכמה על הסכום, התחייבויות האב למזונות ילדים נגזרות מהדין האישי החל עליו. עבור אבות יהודים, הדין העברי הוא אשר חל בעניינם אף אם התביעה מתבררת בפני ערכאה אזרחית קרי ביהמ"ש לעניני משפחה.

חובת ההורים

חובתו של האב לפרנס את ילדיו הקטינים עד הגעתם לגיל 6 היא אבסולוטית/ מוחלטת, ללא קשר לנסיבותיו האישיות, כגון היותו מובטל, נכה או עני. חובה זו מבוססת על "צרכיו" של הילד ולא על "עושרו". של האב. כמו כן היא אינה מושפעת מהסדר זמני השהות בין מי מההורים לילדיהם.
לעומת זאת, לאחר גיל 6, מזונות ילדים נפסקים בהתאם להלכת בע"מ 919/15 ולפיה תחשיב מזונות הקטינים ייערך בהתאם לפערי השכר בין הצדדים ולהסדר זמני השהות שנקבע, כלומר להבדיל ממזונות קטני קטינים (עד גיל 6) לנסיבות הצדדים אכן יש השפעה על גובה פסיקת המזונות.

מזונות ילדים בבתי משפט שונים

סוגיית מזונות הילדים בישראל מורכבת, בשל הגישות השונות בהן נוקטים בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים. יש גישות הסבורות כי בתי הדין הרבניים נוטים לפסוק סכומי מזונות נמוכים יותר בהשוואה לבתי המשפט לענייני משפחה, אולם נוכח רוחות השינוי בשנים האחרונות בבית המשפט לענייני משפחה, ניתן לומר כי אין ודאות ביחס לפסיקת המזונות וזו מושפעת מנסיבות הצדדים לרוב.

החשיבות של תשלומי מזונות ילדים

דמי מזונות ילדים משפיעים באופן משמעותי על מצבם הכלכלי של שני ההורים ועל רמת החיים של הילדים לאחר הגירושין. תשלומי מזונות גבוהים יותר עשויים להכביד על היציבות הכלכלית של האב, בעוד שתשלומים נמוכים יותר עלולים להעביר נטל כלכלי גדול יותר על האם, ולהשפיע לרעה על רמת החיים שלה ושל הילדים. מכאן שלסכום המזונות הנפסק יכולות להיות השלכות ארוכות טווח.

תוכן עניינים
עורכת דין לדיני משפחה וירושה סימה כהן
אשמח לעזור בכל שאלה

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא
 052-6125365

דילוג לתוכן